Home Slachtoffer Kindersite Vrijwilligers Professional Contact Downloads

 

Volg ons op ...

Find Slachtofferhulp Brussel on FacebookFind Slachtofferhulp Brussel on LinkedInSlachtofferhulp Brussel RSS feed

U bent hier

Home

Professionelen

Doorverwijzing

Wil je als professionele zorgverstrekker graag iemand doorverwijzen naar onze dienst maar twijfel je of deze persoon al dan niet bij ons aan het juiste adres is? Neem contact op met ons! Een doorverwijzing kan telefonisch of per fax gebeuren.

Naast de hulpverlening aan slachtoffers, heeft slachtofferhulp ook een structurele opdracht op het vlak van slachtofferzorg. In samenwerking met andere partners trachten we de rechten van slachtoffers optimaal te vrijwaren. Dit doen we onder andere door coaching en vorming aan te bieden aan iedereen die beroepshalve met slachtoffers in aanraking komt (politie, ziekenhuispersoneel, medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding,….).

 

Coaching

In sommige situaties is het aangewezen dat de opvang van slachtoffers gebeurd door reeds aanwezige steunfiguren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer kinderen in schoolverband een schokkende gebeurtenis meemaken of wanneer iemand reeds langere tijd in begeleiding is bij een hulpverlener en dan slachtoffer wordt. Je hebt dan immers, als begeleider, leerkracht,…, reeds een vertrouwensband met het slachtoffer in kwestie opgebouwd en kent zijn of haar situatie, wat erg waardevol kan zijn in een crisismoment. Maar misschien ontbreekt het je wel aan specifieke informatie, kennis of vaardigheden om deze persoon nu in zijn/haar slachtofferschap optimaal bij te staan. In die situatie kan je terecht bij onze dienst om gecoacht te worden in hoe jij deze persoon verder kan bijstaan.

Indien de vraag kinderen of jongeren betreft (bijvoorbeeld in een school, jeugdbeweging,…) kan je contact opnemen met één van onze kinderwerkers.

 

Vorming

Heeft je team of organisatie nood aan vorming rond slachtoffergerichte thema’s als:

  • Eerste opvang van slachtoffers
  • Verwerking van schokkende en traumatische gebeurtenissen
  • Slechtnieuwsmelding
  • Rouw na zelfdoding, een verkeersongeval of moord
  • Kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis
  • ,….

Rond deze en andere slachtoffergerelateerde thema’s bieden wij graag opleiding aan. We streven er steeds naar een vormingspakket op maat van jouw organisatie uit te werken. Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze dienst.